25. Özel Güvenlik Sınav Soruları Cevapları ve Sonuçları 13 Aralık

Perşembe, 10 Aralık 2009 tarihinde Murat tarafından yazıldı.



25. Özel Güvenlik Sınavı

25. Özel Güvenlik Sınavı

Emniyet Müdürlüğünün 2009 da yapacağı son sınav olan 25. Özel Güvenlik sınavı 13 aralık 2009 da yapılacaktır.
Bu 25. Özel Güvenlik Sınavına giren adaylara öncelikle Trturkey.Net olarak başarılar dileriz.
25. Özel Güvenlik Sınav Soruları ve Cevapları sitemize eklenmiştir.
25. Özel Güvenlik Sınavı hakkında yorumlarınızı bu başlık altında yazabilirsiniz.

Sınav Sonucunuzu Buradan Ögrenebilirsiniz.

25. Özel Güvenlik Sınav Sorularının Cevapları Kırmızıyla Gösterilmektedir.

25. Özel Güvenlik Sınav Soruları

1-) Özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Belediye temsilcisi

b) Vali yardımcısı

c) Emniyet Müdürlüğü temsilcisi

d) Jandarma Komutanlığı temsilcisi

e)Ticaret ve sanayi odası başkanlığı temsilcisi

2-)Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlilerinin yetkilerinden değildir?

a) Durdurma

b) Kimlik sorma

c) Yangında imdat isteğinde konuta girme

d) Her türlü arama

e) Görev alanında hakkında mahkûmiyet kararı bulunan kişiyi yakalama

3-) Özel güvenlik temel eğitimini tamamlayan kişilere kim tarafından ne kadar süreyle çalışma izni verilir?

a) Emniyet müdürlüğünce -5 yıl

b) Emniyet müdürlüğünce – ömür boyu

c) Valilikçe- 1 yıl

d) Valilikçe -5 yıl

e) İçişleri bakanlığınca- 5 yıl

4-) Özel güvenlik görevlileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İşledikleri tüm suçlar dolayısıyla herkes gibi yargılanırlar

b) Kendilerine karşı görev dışında suç işlenirse memura karşı suç işlenmiş olur

c) Görevi sırasında dokunulmazlıkları vardır

d) ÖGG.ye karşı görevleri sebebiyle suç işleyenler devlet memuruna karşı suç işlemiş sayılır

e) İşledikleri tüm suçlar dolayısıyla memur gibi yargılanır

5-) X-RAY kontrol panelinde FWD tuşu fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Görüntüyü zoom yapar.

b) Koyu bölgelerin içini tespit eder.

c) Cismin kendi çizgilerini tespit eder.

d) Görüntüyü karartır.

e) Konveyör bandının ileri hareketini ve cihaz menülerinin ayarlanmasında menüler arasında dolaşımı sağlar.

6-) Devriyenin dış görünüşü ve görevinde taşınması gereken araç ve gereçleri taşıması devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisi kapsar?

a) Psikolojik hazırlık b) Zihinsel hazırlık

c) Sosyolojik hazırlık

d) Antropolojik hazırlık e) Fiziksel hazırlık

7-) 5188 sayılı kanunun 7. Maddesine göre özel güvenlikçilerin kişileri duyarlı kapıdan geçirme ve eşyaları X-Ray cihazından geçirme faaliyetlerine ne denir?

a) Gizli denetim
b) Tarama

c) Yakalama
d) Arama

e) Güvenlik Kontrolü

8-) Güvenlik Kontrolleri hangi emir veya karar ile yapılır?

a) Savcının yazılı veya sözlü emri.

b) Hakim kararı.

c) Kolluk Kuvvetlerinin kararı.

d) Özel güvenlik amirinin emri.

e) Adli arama olmadığından emir veya karara gerek duyulmaz.

9-) Üniformalı devriye hizmetinde ilk amaç nedir ?

a) Suçluyu yakalamak

b) Suçlunun kaçmasını engellemek

c) Suçlunun suça devam etmesini engellemek

d) Suç aletini ele geçirmek

e) Suçun işlenmesini önlemek ve caydırıcılık

10-) Alışveriş merkezlerinde ve hastanelerde genellikle hangi tür devriye kullanılır ?

a) Otomobil Devriyesi

b) Motosikletli Devriye
c) Yaya Devriye

d) Bisikletli Devriye
e) Hiçbiri

11-) Göz yaşartıcı gaza maruz kalan personele aşağıdaki ilkyardım usullerinden hangisi uygulanmaz ?

a) Var ise kontak lensler çıkarılır.

b) Bol su ile vücudun gaza maruz kalan bölümleri yıkanır.

c) Normal nefes almaya gayret edilir.

d) Maddenin bulaştığı yerlere varsa losyon veya krem sürülür.

e) Gözler rüzgâra karşı açık vaziyette tutulur

12-) Topluluk veya kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hat düzeni
b) Kama düzeni

c) Zincir düzeni d) Çember düzeni

e) Ekip düzeni

13-) Aşağıdakilerden hangisi bir kişi ile koruma için yanlıştır?

a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre VİP.in sağında veya solunda bir adım arkasında yürür

b) 360 derecelik bir koruma sağlamalıdır

c) Bu bir refakat korumasıdır

d) VİP.in her türlü ihtiyaçlarını karşılamalıdır

e) Hepsi

14-) Koruma Amiri korumanın şeklini neye göre belirler?

a) Önemli kişinin isteklerine göre

b) Personel sayısına göre

c) Eldeki teçhizat durumuna göre

d) Tehlikenin durumuna göre

e) Hepsi

15-) Kaza,felaket veya ani hastalık hallerinde; olay yerinde eldeki mevcut imkânlarla ve ilaçsız olarak yapılan hayat kurtarmaya yönelik geçici müdahaleye ne denir?
a) Acil yardım
b) Kurtarma

c) İlkyardım
d) Acil Tedavi

e) Tedavi

16-) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının özelliklerinden değildir?
a) İnsan vücudunu ve işleyişini iyi bilmelidir.
b) Ortamın ve kendisinin can güvenliğini ön planda tutmalıdır.

c) Bu konuda eğitim almış olmalıdır.
d) Çabuk karar verebilmeli, çevre şartlarını hızla değerlendirerek bunları uygulayabilmelidir.

e) Çevre imkânları kısıtlı ise müdahale etmemelidir.

17-) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kullanmaya başlama sebeplerindendir?

a) Merak
b) Özenti

c) Arkadaşlık
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi

18-) “Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?

a) Bilgisizlik
b) İhmal

c) Kazalar
d) Sıçrama

e) Sabotaj

19-) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özelliklerinden birisidir?

a) Konuşmacının sözünü keser

b) Sürekli göz teması kurar

c) Çevresinden etkilenir ve çok çabuk dikkati dağılır

d) Dar görüşlüdür ve karşısındaki kişiyle empati kuramaz

e) Sürekli tavsiye verir

20-) Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde dikkate alınmaz?

a) Jestler
b) Bedenin duruşu

c) Başın hareketleri
d) Düşünceler

e) Bakışlar
guneygazetesi.net

21-) Yaptığı görev sırasında yakaladığı hırsızı emniyete götürdüğü sırada bir hafta sonra kendisine 250 TL vermeyi teklif eden kişinin teklifini kabul ederek kişiyi bırakan ÖGG nin 2 gün sonra emekli olması durumunda hangi durum söz konusudur?

a) Suç oluşmaz para alınmamıştır

b) Suç oluşmaz ÖGG emekli olmuştur

c) ÖGG görevini kötüye kullanma suçu işlemiştir

d) ÖGG rüşvet suçu işlemiştir

e) ÖGG suçu bildirmeme suçu işlemiştir

22-) Yabancı bir şirketin Türkiye’de Özel Güvenlik Hizmeti vermesi ile ilgili hangisi doğrudur?

a) Mümkün değildir.

b) Mütekabiliyet esasına tabidir.

c) İçişleri Bakanlığının uygun görmesine bağlıdır.

d) Sanayi Bakanlığı uygun görür, Dışişleri Bakanlığı onaylarsa mümkündür.

e) Herhangi bir şarta tabi olmadan yerli firmalarla aynı mevzuata tabidir.

23-) 5188 sayılı Kanuna göre Özel Güvenlik Görevlileri aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamaz?

a) Kimlik Sorma
b) Yakalama

c) İfade alma
d) Arama

e) Muhafaza altına alma

24-) Güvenlik kontrolünün aleni olarak yapıldığı yerlerde üstünü ve eşyalarını aratmak istemeyen kişilere ne yapılır?

a) Israr edilmez geçişi sağlanır.

b) Yalnızca üst araması yapılır.

c) Yalnızca eşyaları aranır.

d) Kişinin üstü ve eşyaları zorla da olsa aranır.

e) Israr edilmez fakat içeri girmesine izin verilmez.

25-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin işlediği iddia edilebilecek suçlardandır?

a) Görevi kötüye kullanma suçu

b) Haksız üst arama suçu

c) Hürriyeti tahdit suçu

d) Öğrendiği suçu yetkili merciine bildirmeme suçu

e) Hepsi

26-) Aşağıdaki hangi durumda işlenen fiilden dolayı faile ceza verilir?

a) Meşru savunma ve zorunluluk halinde

b) Muhakkak bir tehlikeden başkasını kurtarmak zorunluluğu ile

c) Tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile

d) Gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı orantılı bir biçimde defetme halinde

e) Hiçbiri

27-) Pan-Tilt ne için kullanılır?

a) Hareket algılamak için kullanılır.

b) Kartlı geçiş için kullanılır.

c) Kameraya hem yatay hem de dikey hareket vermek için kullanılır.

d) Birden fazla kameradan gelen görüntüyü bir monitörde birleştirmek için kullanılır.

e) Görüntüyü netleştirmek için kullanılır.

28-) Görevli olunan yer ve zaman içinde yapılan görevle ilgili olarak elde edilen bilgi, gözlenen davranış, müdahale ve meydana gelen olayla ilgili olarak görevli personelin, sorumlu olduğu kişileri bilgilendirmek amacı ile yazdığı yazıya ne denir?

a) Rapor
b) Tutanak
c) Not

d) Faks
e) Hiçbiri

29-) Raporu tanzim eden kişi aynı zamanda hangi hukuki duruma gelebilir?

a) Sanık
b) Mağdur
c) Tanık

d) Müşteri
e) Seyirci

30-) Raporlar iki veya daha fazla kişi tarafından imzalanması halinde ne yerine geçer?

a) Tebliğ
b) Not
c) Tutanak

d) Tebellüğ
e) Sanık

31-) Not alma işlemi yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

a) El yazısı ile yazılmalıdır

b) Tarih, saat yazılmalıdır

c) Görevin türü yazılmalıdır

d) Telsiz kodu ve devriye bölgesi yazılmalıdır

e) Hepsi

32-) Copla etkisiz hale getirilmek istenilen kişinin nerelerine vuruş yapılabilir?

a) Yüzüne
b) Kafasına

c) Kasık bölgesine
d) Bel bölgesine

e) Bacak ve kollarına

33-) Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı, kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan sisteme ne ad verilir?

a) Gaz Filtresi
b) Gaz süzgeci

c) Gaz maskesi
d) Koruyucu başlık

e) Kask

34-) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?

a) Kalabalık
b) Seyirci
c) Küme

d) Grup
e) Teşkilat

35-)
1- Saldırı anında müdahalede bulunulabilecek mesafede olmalı

2- Bakmadan korunan kişinin nerede olduğunu bilmeli

3- Düzen değişikliklerine hazır olmalı

4- Uyumlu olmalı

Yukarıdaki özellikler neyi tanımlar?

a) Önemli kişiyi
b) Korumayı

c) Güvenlik görevlisini
d) Yerel zabıtayı

e) Kolluk kuvvetini

36-) Arabalarda önemli kişi;

a) Aracın sağ önünde oturur

b) Sol arkada oturur

c) Sağ arkada oturur

d) Aracın arkasında ortada oturur

e) Hiç biri

37-) 112 ambulans servisini aradığımızda vermemiz gererken bilgiler hangileridir?

a) Kullandığımız telefon numarası ve adımız.

b) Olay ve yaralı sayısı.

c) Adresin bilinen noktalardan tarifi.

d) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu.

e) Hepsi

38-) Bilinci kaybolan kişiye ilk olarak yapılması gereken müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

a) Solunum yolunu açmak

b) Suni solunum yapmak

c) Kalp Masajı yapmak

d) Suni solunum ve kalp masajı yapmak

e) Kolonya koklatmak.

39-) Aşağıdakilerden hangisi köpüklerin kullanılma alanları değildir?

a) Boya ve vernik atölyeleri

b) Akaryakıt Depolama yerleri ve dolum istasyonları

c) Kömür depolama yerleri

d) Akaryakıt tankerleri, tanker kablo ambarları

e) Hava alanları uçak hangarları

40-)Aşağıdakilerden hangisi seli önlemek için yapılması gerekenlerden değildir?

a) Kanal ıslahı yapılmalıdır.

b) Koruyucu set ve gölet yapılmalıdır.

c) Ormanlık Alan korunmalı ve arttırılmalıdır

d) Yerleşim alanları doğru bir şekilde seçilmelidir.

e) Hiçbiri

41-) Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimde eksik ya da yanlış olarak değerlendirilir?

a) İletişim karşılıklı bilgi ve duygu alış verişidir

b) İletişimin olabilmesi için iletişime katılan insanların olması gerekir

c) Verilen mesajlar sözlü ya da sözsüz nitelikte olmalıdır

d) İletişimde en önemli mesajlar kişilerin söylediği kelimelerdedir

e) İletişim tek yönlü değil çift yönlü olmalıdır

42-) “Bir insanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan durum, strestir. Zorlanma durumlarında kişi başa çıkabilmek için kendini yetersiz olarak algılarsa stres yaşar”Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir iş yerindeki stres kaynaklarından değildir?

a) Rol belirsizliği
b) Kişiler arası çatışma

c) Sorumluluk
d) Yoğun iş yükü

e) Beslenme

43-) Direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirilecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanması hali aşağıdakilerden neyi ifade eder?

a) El koyma
b) Zor kullanma

c) Yakalama
d) Arama

e) Hiçbiri

44-) “Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurmaları ve özel güvenlik hizmeti verme ve almalarında mütekabiliyet esası aranır.” Hükmünde geçen mütekabiliyet sözü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a) Karşılıklılık ilkesini

b) Genel hükümleri

c) Paris Şartını

d) Örf ve adetleri

e) Kopenhag kriterlerini

45-) Aşağıdakilerden hangisinde ÖGG güzergâh boyu görevli sayılır?

a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde

b) Para ve değerli eşya naklinde

c) Cenaze töreninde

d) Kişi korumada

e) Hepsi

46-) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?

a) Alıkoyma

b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma

c) Görevi kötüye kullanma

d) Görevi ihmal

e) Amirin emrine muhalefet

47-) Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?

I-Tutuklama
II-Kimlik Tespiti

III-Konut Araması
IV-Yakalama

V-Üst ve Eşya Araması VI-Kimlik Sorma

a) I, III, V, VI
b) IV, V, VI

c) II, IV, VI
d) I, II, III

e) I, II, VI

48-) Aşağıdakilerden hangisi kart kontrollü geçiş sistemidir?

a) X-Ray cihazı

b) Metal algılama dedektörü

c) Proximity okuyucular

d) Bomba algılama cihazı

e) Kapı tipi metal algılama dedektörü

49-) Aşağıdakilerden hangisi olay yeri incelemesinin amacıdır?

a) Suçu aydınlatmak

b) Delilden sanığa gitmek

c) Olay yeri- fail- mağdur arasındaki ilişkiyi ortaya koymak

d) Adli olay olup olmadığını tespit etmek

e) Hepsi

50-) Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri – fail – mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale …………………… denir.

a) Bulgu
b) Delil
c) Belge

d) İspat vasıtası
e) Maddi delil

51-) Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?

a) Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar

b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar

c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar

d) Zanlının suçsuzluğunu ispat eder

e) Hepsi

52-) Aşağıdakilerden hangisi rapor yazmanın içerik kurallarından biri değildir?

a) Raporlar sade dilli ve okunaklı olmalıdır

b) Devam eden bir durum varsa raporda belirtilmelidir.

c) Hukuki ve mesleki ifadelerin kullanılmasına özen gösterilmelidir

d) Raporda görülen bütün ayrıntılı bilgilere yer verilmelidir.

e) Raporda olaylar belirli bir mantık içerisinde yer ve zaman sıralaması gözetilerek yazılmalıdır

53-) Özel Güvenlik görevlisi üst aramasını kimin denetiminde yapacağının en doğru ifadesi hangisidir?

a) Özel kolluğun denetiminde

b) Jandarmanın denetiminde

c) Genel kolluğun denetiminde

d) Polisin denetiminde

e) Güvenlik amirinin denetiminde

54-) Aşağıdakilerden hangisi kolektif davranışın ön koşulları arasında yer alır?

a) Kültürel normların kuralları işlemez.

b) Etkileşim ve etkilenme son derece yüksektir.

c) Spontane hareketler çıkar.

d) Grup bağımlılığı geçicidir.

e) Hepsi.

55-) Zanlı copunuzun kontrolünü ele geçirdiğinde yapılmaması gereken hareket hangisidir?

a) Derhal bırakın

b) Müdahale etmeyin

c) Yüksek sesle sözlü emirler verin

d) Yardım çağırın

e) Zanlının üzerine yürüyüp copu elinden almaya çalışın

56-) Önemli kişinin gideceği yerleri makul bir süre önce giderek güvenlik planları hazırlamak, gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

a) Öncü güvenlik
b) Araştırma

c) Planlama
d) Hazırlık

e) Koordinasyon

57-) Önemli kişi aracının özellikleri, donanımı için aşağıdaki hangi ifade doğrudur?

a) Motoru güçlü ve hızlı olmalıdır.

b) Araç ülkenin yol ve hava şartlarına uygun olmalıdır.

c) Çarpışmalara karşı dayanıklı olmalıdır.

d) Mümkünse zırhlı olmalıdır.

e) Hepsi

58-) Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?

a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek

b) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek

c) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulamak

d) Kanayan bölgeye buz koymak

e) Yaraya kül basmak

59-) Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa, ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Dışarı çıkan organlar enfeksiyon kapmamaları için içeri sokulur.
b) Organlara dokunulmaz üzeri nemli bir bezle örtülür.
c) Hasta / yaralı yarı yüzü koyun pozisyonda yatırılır.
d) Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir

e) Dışarı çıkan parçalar üzerine antiseptik dökülür.

60-) Hangisi uyuşturucu madde kullanımında dışa yansımaya başlayan ve çevrenin dikkatinden kaçmayacak psikolojik belirtilerden değildir?

a) Çalışma gücünde azalma

b) Tedirginlik içinde yaşamak

c) Neşeli ve anlayışlı olma

d) Çabuk kızmak

e) Toplumdan uzaklaşma

61-) Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hakim kararı olmadan görev alanında bulunan konuta girebilir?

a) Karı koca tartışmasında

b) Kaçan bir şüphelinin takibinde

c) Kaçan bir tutuklunun takibinde,

d) Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak için

e) Deprem nedeniyle hasar gören konut içindekileri kurtarmak için

62-) Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?

a) Kuru kimyevi tozla müdahale edilir

b) Köpükle söndürülür

c) Su ile söndürülür

d) Karbondioksit ile söndürülür

e) Halojenli hidrokarbon ile söndürülür

63-) “Bir insanı yargılamadan önce, gün doğumundan batımına değin onun ayakkabılarıyla dolaşın “ atasözünü hangi süreci ifade etmektedir?

a) İleti
b) Sempati

c) Saygı duymak
d) Empati

e) Yardımseverlik

64-) Aşağıdakilerden hangisi, bireyler için yaşamsal bir eylem olan iletişimin temel amacına yönelik değildir?

a) Haberleşmek

b) Mantıklı düşünmeye çalışmak

c) Paylaşmak

d) Varolmak

e) Etkilemek ve yönlendirmek

65-) „Hukuka aykırı arama ……………………… ve ele geçirilenler……………….”

a) geçerlidir – delil olur

b) hakim onayına sunulur – delil olur

c) tekrarlanır – hayır kurumuna verilir

d) suçtur – yargılamada kullanılamaz.

e) adli aramadır – delildir

66-) 5188 sayılı yasa ile kişinin vücudu ve hayatı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacı ile özel güvenlik görevlilerince …………. yapılır.

a) Önleme amaçlı yakalama

b) Zor kullanma
c) İfade alma

d) El koyma
e) Zaptetme

67-) Özel Güvenlik Şirketinde çalışan bir Özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?

a) İdare Mahkemesine
b) Valiliğe

c) Ceza mahkemesine
d) İş Mahkemesine

e) İşveren Sendikasına

68-) Yasal olarak Özel Güvenlik Görevlileri kimi arayabilir?

a) Gecikmesinde sakınca bulunan halde cinsiyet ayrımı yapmadan herkesi

b) Amirin emrine göre ayrıma tabi tutmadan herkesi

c) Kişilerin üstlerini detektörle

d) İşverenin emri ile cinsiyet ayrımı yapmadan herkesi

e) Cumhuriyet savcısının talimatı ile karşı cinsi

69-) Kişilerin çantalarının ,eşyalarının ve bagajlarının içlerinde tehlikeli madde olup olmadığını tespit etmek amacıyla kullanılan düşük radyasyonla çalışan cihaza …………. denir. Yukarıdaki tanımlamada noktalı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Metal dedektör
b) El dedektörü

c) X-ray cihazı
d) Kontrol paneli

e) Hiçbiri

70-) Özel güvenlik görevlileri arama neticesinde suç unsuru eşyaya rastlarlarsa ne yapması gerekir?

a) Eşyayı bir müddet bekletir

b) Eşyayı sahibine geri verir

c) Eşyayı emanete alarak yetkili kolluk kuvvetlerine bildirir

d) Eşyayı imha eder

e) Eşyayı görmemezlikten gelir

71-) Kelepçe: güvenlik personelinin tedbir amacıyla kullandığı, şüphelinin hareket kabiliyetini sınırlayan, yakalandığını gösteren bir araçtır. Kaç yaşından küçüklere kelepçe takılmaz?

a) 12
b) 15
c)18

d) 19
e) 20

72-) Yakalama işleminden sonra yapılacak tutanakta belirtilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şahıs direndiği için zor kullanılmışsa tutanağa yazılır.

b) Yakalama sebebi belirtilir

c) Elde edilen delillerden bahsedilir

d) Yakalama esnasında şahıs yaralanmışsa belirtilir

e) Hepsi

73-) Telsiz konuşmasında dikkat edilmesi gereken temel kurallardan yanlış olanı seçiniz

a) Mesajlar, mümkün olduğu kadar kısa, açık, anlaşılır cümlelerden oluşmalıdır

b) Anlaşılması zor isimler, alfabeye göre kolay anlaşılacak şekilde kelimeler ile kodlanır

c) Telsizin sesi fazla açılmamalı, kendi duyabileceği ses ayarında olmalıdır

d) Görev esnasında telsiz sürekli açık bulundurulmaz, ihtiyaç olduğunda açılır

e) Konuşmalarda çağrı, karşı tarafın kod numarası belirtilerek yapılır, isim, rütbe kullanılmaz

74-) Olay yerinin korunması ne zamana kadar sürer?

a) Olay yeri inceleme işlemleri tamamlanana kadar

b) Cumhuriyet savcısı gelene kadar

c) Olay yeri inceleme ekibi gelene kadar

d) Soruşturma bitene kadar

e) Korunması gerekmez

Suanda sanırım 24.özel güvelik sınavı sonucları var 25.özel güvenlik sınav sonuçları yayınlandıgı anda sizlerde sorgulayacabileceksiniz.

Facebook'ta Paylaş


Kategori: Egitim

Duyuru:
 • Sitemizdeki Videolar Diziler Muzikler Fragmanlar Tanıtım Amaçlıdır.Yanlızca Kısa Bir Bölümleri Yer Almaktadır.
 • Videolar Youtube, Google, İzlesene, Yahoo vb Gibi Sitelerden Embed Kodları Sayesinde Yayınlanmaktadır Sitemizde.
 • Sitemizdeki Yayınlanan Sağlık Konuları Tamamen İnternet Araştırmalarına Dayalıdır.Böyle Konularda Lütfen Doktorunuza Veya Bir Uzman Hekime Başvurunuz..
 • Yazı Video gibi Konularda Hak Sahibi İddia Eden Kişiler Veya Telif Haklarına Aykırı Bir Yazı Görüyorsanız Bu Yazıyı İletisim Bölümünden Bizimle İrtibat Kurmanız Yeterli Olacaktır..

Tüm erkek giyim fırsatları için tıklayın !

“25. Özel Güvenlik Sınav Soruları Cevapları ve Sonuçları 13 Aralık” için 189 cevap

 1. cemal ata diyor ki:

  soru ve cevapları bekliyoruz.

 2. atakan diyor ki:

  iğenc bi sınavdı iyi gecen varsa yazsın

 3. ayse diyor ki:

  Bn ilk defa girdm gecmiş sorulara göre kolay geldi insallah sonuclar hepimizin istedigi gibi gelir

 4. serdar diyor ki:

  ewet bencede rezaletti ama benim iyi geçti

 5. fuat diyor ki:

  komisyon soru bulamamış aynı soruları 2 kez sormuş .

 6. ebruli kartal diyor ki:

  iğrenç diyemem ama hocaların hiç bir dediği çıkmadı ve inanmıyorum çünkü onların dedikleri çıkmadı çok üzüldüm… yarın atış var başarılar dilerim.. bu hava şartlarında yapabiirsek

 7. fuat diyor ki:

  ben 2 kez sorulan soruları salon sorumlusuna gösterdim. acaba sadece bendemi var diye kuşkulandım: boş ver dediler

 8. mehmet diyor ki:

  ne zaman acıklanır sonuclar bı bılgısı olan varmı????

 9. Ferhat diyor ki:

  Sınav kolaydı arkadaşlar bence ben ilk kez girdim sonuçları bekliyoz görcez…

 10. Yasin diyor ki:

  Sorular çelişkiliydi ama benim için kolaydı.Umarım sınava katılan arkadaşlar istediği sonucu alır…….

 11. enes diyor ki:

  korkma atıs kapalı alanda :)

 12. Trturkey.NeT diyor ki:

  Muhtemelen Yarın mesainin başlamasıyla sorular yayınlanır ve sitemizde yayınlarız…

 13. gokhan akadal diyor ki:

  ben de bugun sınava gırdım butun sınava gıren arkadaslara gecmıs olsun dıyorum bana b kıtapcıgı geldı ılk 20 soru zordu dıerlerı normal ıns herkes ıstedıgı sonucu alır = )

 14. EMRE AKIN diyor ki:

  sınav iği geçti ama geçmiş sorular birbirnden alma ama bu çok farklı hocaların dediği çıkmadı. yinede güzeldi inş. hepimiz bekledimiz sonuçları alırız arkadaşlar

 15. ediz diyor ki:

  harikadı silıllı 25 sorunun hepsı dogru 4dk yaptım dıyer 100 soru 5 tanesı tereddut ettım o kadar ana pc basında her gun 8 saatı ayırdım sımdı bunu hakkttım

Bir Cevap Yazın

Copyright © 2009-2013 GuneyGazetesi.net Tüm Hakları Saklıdır.İzinsiz Ve Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.

Yukarı